Garantie en klachten

Garantie & Klachten

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Indien het product geleverd wordt, dan gaat de garantietermijn in vanaf de dag van levering aan de klant. De wettelijke garantietermijn bedraagt 2 jaar voor nieuwe producten en 1 jaar voor tweedehandsproducten. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Soms bieden fabrikanten een extra fabrieksgarantie aan. Indien dit van toepassing is voor een bepaald product, wordt dit vermeld op de webshop.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Dit geldt voor eender welke vorm van garantie (wettelijke, commerciële, fabrieksgarantie, ... ). Bewaar uw kassaticket of factuur dus zorgvuldig. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht, en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van IkBlijfThuis.be waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan IkBlijfThuis.be.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant IkBlijfThuis.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

De garantie is niet overdraagbaar (bv. bij doorverkoop).

Voldoet u aan de voorwaarden om gebruik te maken van het wettelijk garantierecht? Dan kunt u kosteloos bij ons uw product laten herstellen (indien mogelijk), of (indien herstelling niet mogelijk is) kosteloos het product laten vervangen. Als u het artikel daardoor voor een bepaalde periode niet kunt gebruiken (omwille van herstelling), dan wordt de garantietermijn met eenzelfde tijdsspanne verlengd. Indien het artikel wordt vervangen, loopt de garantietermijn gewoon door, ze start niet opnieuw.

Als het - voor welke reden dan ook - niet mogelijk is om het product te herstellen of te vervangen, heeft u recht op een prijsvermindering, of in bepaalde gevallen zelfs een volledige terugbetaling. U kunt ook kiezen voor een kortingsbon.

Neem contact met ons op via info@ikblijfthuis.be of bel naar 03 669 99 60.   Of kom langs in de winkel.

Wilt u gebruik maken van een eventueel uitgebreidere fabrieksgarantie, dan dient u contact op te nemen met de fabrikant. In het geval dat er een fabrieksgarantie wordt aangeboden, zal hiervan melding worden gemaakt in de handleiding of op een apart document. Ook de contactgevens van de fabrikant en de voorwaarden voor de fabrieksgarantie zullen hierin vermeld staan.


Klachten

Desondanks de vele voorzorgsmaatregelen die we treffen, kan het helaas wel eens gebeuren dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland.

Heeft u een verkeerde of onvolledige bestelling ontvangen? Neem dan contact op met onze klantendienst. U kunt het pakket terugsturen op onze kosten. We versturen onmiddelijk het juiste product (of producten).

Als er een product beschadigd is geraakt tijdens het transport, of het post-/pakketbedrijf is een zending kwijtgeraakt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Enkel wij als afzender kunnen immers een dossier indienen bij het post- of pakketbedrijf in kwestie. We zullen dan ook bekijken hoe we u in de tussentijd kunnen helpen.

Heeft u een andere klacht over een product dat u bij ons kocht, of over onze dienstverlening? Dan raden we u aan om uw klacht eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@ikblijfthuis.be (of te bellen naar 03 669 99 60). We stellen dan alles in het werk om samen met u naar de meest geschikte oplossing voor het probleem te zoeken.

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via bijvoorbeeld Test Aankoop (www.test-aankoop.be) of de Consumentenombudsdienst (consumentenombudsdienst.be/nl).

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer u een opmerking heeft dient u eerst deze aan ons te melden.


Contactgegevens klantendienst:

IkBlijfThuis.be    Mail: info@ikblijfthuis.be   Tel.: (+32)(0)3 669 99 60  voor klachten geven we de voorkeur om deze per mail op te volgen