Disclaimer

Disclaimers

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de volledige website, webshop en dienstverlening. Door onze website en webshop te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

Je kan deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van jou nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen, een reservering te plaatsen of een inschrijving te verwezenlijken.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Met uitsluiting van speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Bovendien kan je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.


Laatste stuks

Wij werken met verschillende inventarisatiesoftware om onze voorraad bij te houden in onze fysieke winkel en webwinkel. Hierdoor kan het soms gebeuren dat een artikel dat u online bestelt, al niet meer voorradig is.

Als deze situatie zich ooit bij u mocht voordoen, willen we alvast onze oprechte excuses aanbieden. Voor de meeste artikelen is dit niet meteen een probleem, we bestellen dan onmiddelijk extra producten bij onze leveranciers. Uw bestelling zal dan een week vertraging oplopen.
In het geval van producten die niet meer geleverd worden ('laatste stuks' en tweedehands artikelen), kunnen we u het product helaas niet meer aanbieden. We nemen in dat geval zo snel mogelijk contact met u op en zullen samen met u naar de meest geschikte oplossing zoeken. Het bedrag van uw aankoop wordt uiteraard meteen teruggestort.

We doen ons uiterste best om deze situaties te voorkomen, door zo snel mogelijk de database op de webshop te updaten. Toch kan deze situatie uitzonderlijk een keer voorvallen. We bieden in dat geval onze oprechte excuses aan, en vragen vriendelijk om uw begrip.


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Desondanks zorgvuldige aandacht, kunnen fouten (in de gegevensverwerking) echter niet altijd voorkomen worden. IkBlijfThuis.be aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of letsel op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade of letsel op welke manier dan ook opgelopen door (onjuist) gebruik van artikelen aangekocht in onze winkel of webshop.


Uitsluiting van aansprakelijkheid EHBO

Op deze website en in de handleidingen bij sommige van onze producten vindt u EHBO-richtlijnen terug. Deze richtlijnen bevatten handelingen die door iedereen, dus ook niet-medisch geschoolden, uitgevoerd mogen worden. De richtlijnen zijn in overeenstemming met Belgische en Europese wetgeveging. We volgen steeds de laatste aanbevelingen van de European Resuscitation Council (ERC) en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC).

Deze instructies kunnen onmogelijk een vervanging vormen voor professionele medische hulp of advies. Win bij twijfel steeds het advies in van professionele hulpverleners zoals uw huisarts, apotheker, het antigifcentrum, of bel voor noodsituaties het nummer 112.

Aangezien onze handleidingen in overeenstemming zijn met geldende wetgeving en richtlijnen, kan IkBlijfThuis.be niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig letsel dat optreedt door EHBO-handelingen (verkeerdelijk) toe te passen. We raden iedereen aan om een eerstehulpopleiding te volgen alvorens EHBO-handelingen te stellen die worden beschreven in onze (of andere) handleidingen.

U heeft steeds de plicht om een persoon in nood te helpen als die in levensgevaar is. U moet zo goed mogelijk helpen naar eigen kunnen, indien dit kan zonder uzelf of derden in gevaar te brengen.

Sommige EHBO-producten die we aanbieden, moeten op de huid worden aangebracht, maar worden niet beschouwd als medicatie. Ze mogen dus vrij verkocht worden. Toch wordt u geacht steeds de bijsluiter te lezen. Indien u allergisch bent aan één (of meerdere) van de bestanddelen van een product, mag u het product in kwestie niet gebruiken. IkBlijfThuis.be kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden indien u toch een allergische (of andere nadelige) reactie ondervindt na het gebruik van één van deze producten. Volg steeds alle richtlijnen die beschreven worden in de bijsluiter of handleiding van producten.


Beschikbaarheid website en webshop

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of aankondiging worden gewijzigd of verwijderd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij IkBlijfThuis.be (onderdeel van Publicity-Line Wuustwezel) of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan ons. Vermenigvuldiging in welke voor vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van IkBlijfThuis.be.

Het IkBlijfThuis-logo vormt een onderdeel van de intellectuele eigendom van IkBlijfThuis.
Het IkBlijfThuis-beeldmerk wordt beschermd door het Benelux merkenrecht, maar ook door het Wipo (World Intellectual Property Organization). Dat betekent dat u het IkBlijfThuis-beeldmerk niet geheel, gedeeltelijk of bewerkt mag gebruiken in communicatie-uitingen (zoals website, folders, brochures of bijv. leaflets), noch in enige andere vorm openbaar maken of vermenigvuldigen. Ongeoorloofd openbaar maken of vermenigvuldiging van het IkBlijfThuis-beeldmerk in welke vorm dan ook, levert een schending van het intellectueel eigendomsrecht op en is dientengevolge strafbaar.


E-mail

E-mails (en al hun bijlagen) verzonden door IkBlijfThuis.be zijn vertrouwelijk en hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien een e-mail niet voor u is bestemd, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u de boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve ons onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen.
Een onfeilbare en correcte e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd. De overgebrachte informatie kan worden onderschept, gewijzigd of vernietigd. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. De zender kan dan ook onmogelijk verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap als gevolg van de elektronische transmissie.


Afbeeldingen

De website en webshop tonen afbeeldingen van producten. De voorstelling van producten is indicatief. Alle afbeeldingen, afmetingen en kleuren gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koopovereenkomst. Wij behouden ons het recht voor de recentste producten te leveren, ons door de fabrikant toegeleverd. Deze kunnen (licht) gewijzigd, verbeterd of gerestyled zijn. Essentieel hierbij is dat (medische) ontwikkelingen bepalend zijn voor welke producten geleverd worden: enkel de laatste technologieën worden toegepast.

IkBlijfThuis.be streeft ernaar om steeds afbeeldingen te gebruiken die zo waarheidsgetrouw mogelijk zijn. Desalniettemin kunnen kleine kleurverschillen makkelijk optreden door verschillende belichtingsomstandigheden. Houd ook rekening met de instellingen van uw beeldscherm die mogelijk voor andere kleurtinten kunnen zorgen.


Prijzen

IkBlijfThuis.be behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging prijzen te wijzigen. Eenmaal een overeenkomst werd gesloten, wordt de prijs van het betreffende product en/of dienstverlening uiteraard niet veranderd, tenzij er een kennelijke vergissing is gebeurd. Alle getoonde prijzen zijn inclusief btw.


Promoties

Promoties gelden enkel zolang de voorraad strekt.